Monday, January 18, 2010

Program KEMUJA 4

Tempat : Taman Pertanian Bukit Cahaya Sri Alam, Shah Alam.
Tarikh : 2-4 Disember 2009

Peserta Kemuja

Aktiviti LDK 1

Aktiviti LDK2

Aktiviti LDK3

Aktiviti Senaman PagiNo comments:

Post a Comment

About Us

My photo
universiti Industri Selangor (UNISEL) Jalan Zirkon A 7/A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-55114596 Faks : 03-55223521

Seksyen Kaunseling & Kerjaya

Memberikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta menganjurkan aktiviti-aktiviti untuk pembangunan diri dan kecemerlangan siswa siswi.

MUTIARA KATA


"Kejayaan hanya dapat menjadi kenyataan dan keharusan ketika anda mengawalinya dengan langkah berani dan mempertahankannya dengan berbuat lebih cerdas"

Seek To Listen,

And Be Listened.

"Coming Together,Sharing Together,SUCCEEDING Together"
APA ITU KAUNSELING

· Suatu proses perhubungan menolong

· Yang sistematik berasaskan prinsip psikologi

· Dilakukan oleh kaunselor professional

· Bagi menghasilkan perkembangan peribadi klien yang positif

MATLAMAT KAUNSELING

Melalui Proses kaunseling, adalah diharapkan pelajar mendapat celik akal dalam menangani isu-isu yang berkaitan diri supaya mencapai objektif berikut:

* Lebih memahami dan menerima diri
* Meluaskan kesedaran terhadap potensi diri
* Lebih berkeyakinan dan kreatif dalam berfikir
* Berupaya membuat keputusan secara rasional
* Meningkatkan sikap positif dan bijaksana
* Membina perasaan berpuas hati dan menerima realiti

APAKAH DIA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING?

Perkhidmatan percuma dan ikhlas yang disediakan kepada ANDA untuk mengatasi segala persoalan tentang kehidupan melalui:

 • Kaunseling Peribadi dan emosi anda
 • Kaunseling Akademik/Pembelajaran
 • Kaunseling Kerjaya
 • Kaunseling Keluarga / perkahwinan
 • Pencegahan Krisis
 • Pengendalian alat Ujian Psikologi
 • Khidmat Komuniti
 • Latihan Asas Kaunseling

PERKHIDMATAN YANG DI TAWARKAN

* Kaunseling Individu

* Kaunseling Kelompok:
-Kelompok Perbincangan
-Kelompok Kaunseling
-Kelompok pembelajaran
-Kelompok bimbingan
-Kelompok bantu diri
-Kelompok terapi

* Ujian & Inventori

* Kaunseling Pencegah Dadah

* Pendidikan Psikologi

MODUL LATIHAN YANG DITAWARKAN • Self-Concept (Mengenal diri)/ Potensi diri)
 • Leadership Training (Latihan Kepimpinan)
 • Stress Management (Pengurusan Tekanan)
 • Motivation (Motivasi Diri)
 • Problem Solving (Penyelesaian Masalah)
 • Decision Making (Menbuat Keputusan)
 • Assertiveness (Ketegasan diri)
 • Counseling Technique (Teknik Kaunseling)
 • Thinking Skills (Kemahiran Berfikir)
 • Personality Development (Pembangunan

Peribadi)

 • Team Building (Kerja Berkumpulan)
 • Esperit de Corp (Semangat Kekitaan)
 • Attending Skills (Kemahiran Melayan)
 • Enterpruneur Culture (Budaya

Keusahawanan)

 • Action Plan (Agenda Bertindak)
 • Planning Strategies (Perancangan &

Strategi)

 • Mediasi Training (Latihan Mediator)